INFLUENCE!

Digitaal actieonderzoek in Rotterdam-Feijenoord

— Movez Network, Erasmus Universiteit

Volgens wetenschappelijke studies groeien jongeren in armere wijken op in een omgeving die leidt tot een ongezonde leefstijl. Maar is dat ook hoe jongeren uit die wijken er tegenaan kijken?

Om daar achter te komen organiseerden New Momentum, Talentz Skool en Chance to Influence in samenwerking met het Movez Network van de Erasmus Universiteit Rotterdam het programma INFLUENCE! – een serie van zes workshops waarbij jongeren uit Rotterdam-Feijenoord en IJsselmonde hun omgeving onderzochten en social media challenges bedachten om die te verbeteren.

 

Frictie

Een alternatieve onderzoeksbenadering

Wie zijn oor te luister legt in de samenleving, valt op dat er een steeds grotere kloof gaapt tussen de uitkomsten van traditioneel onderzoek naar maatschappelijke thema’s en hoe de samenleving daar tegenaan kijkt. Als een van de initiatiefnemers van INFLUENCE! wilde New Momentum experimenteren met een alternatieve benadering: één die jonge mensen niet ziet als onderzoeksobjecten, maar hen inzet als agents of change. INFLUENCE! benaderde sociale netwerken van jongeren als ‘lerende organisaties’ die met behulp van sociale media de grenzen van sociale normen en gedrag kunnen oprekken – zowel off- als online. Daarvoor zetten we een serie workshops op waar jongeren via muziek, dans, fashion en social media hun belevingswereld onderzochten én naar hun hand zetten. Daarvoor werkten we samen met TalentzSkool en Chance to Influence – twee organisaties die culturele- en talentontplooiingsprogramma’s aanbieden in Rotterdam – en het Movez Network van de Erasmus Universiteit – een onderzoeksgroep gericht op jongeren en media.

Influence - Digital action research in Rotterdam-Feijenoord

Momentum

Rap- en dansworkshops als onderzoeksmethode

De workshops werden georganiseerd naast speeltuin de Feijenoordse Middenstip, waar TalentzSkool en Chance to Influence iedere dinsdagavond jongerenbijeenkomsten organiseerden. Samen bedachten we hoe de activiteiten die werden aangeboden (dans, theater, muziek, kringgesprekken en fashion design) konden worden ingezet als onderzoeksmiddel.

Workshop 1 en 2:
Theater, muziek en kringgesprekken werden ingezet om de jongeren te laten nadenken over welke invloed hun sociale en fysieke omgeving heeft op hun leefstijl. Daar kwam uit naar voren dat de jongeren het moeilijk vonden om te gaan met de druk van sociale media en zich zorgen maakten over de veiligheid op straat.

Workshop 3 tot en met 5:
De jongeren bedachten hashtags en slogans voor op t-shirts, in songteksten en in social media challenges. Die riepen op geluk niet te laten afhangen van likes (#BeYourOwnJoy) en wat zinnigs te doen met je leven (#FollowYourDreams). Tijdens de workshop werden de jongeren geholpen met het maken van de t-shirts, muziek en social media challenges.

Workshop 6:
In de laatste workshop blikten de jongeren terug: wat vonden ze van de workshops en wat hadden ze in hun omgeving in gang gezet?

Influence - Digital action research in Rotterdam-Feijenoord

‘Ik heb iedereen zien groeien. Iedereen was gesloten aan het begin, maar met de weken groeide het en hebben we een goede band opgebouwd. Ik hoop dat het zo mag blijven om ervoor te zorgen dat er meer aandacht voor de wijk is.’

— Deelneemster INFLUENCE!

Influence - Digital action research in Rotterdam-Feijenoord

Vorm

De kiem voor meer digitaal actieonderzoek

INFLUENCE!  leidde tot een aantal verrassende inzichten. Zo bleken de jongeren prima te weten wat een gezonde levensstijl inhield: gewoon genoeg bewegen en gezond eten. Druk van sociale media en veiligheid op straat waren voor onderzoekers nagenoeg blinde vlekken, terwijl ze in de perceptie van de jongeren een wereld van verschil maakten.

Daarnaast hadden jongeren plezier in de sessies. Het programma sloot qua vorm en inhoud aan op hun belevingswereld. Daarnaast bleef het niet bij praten over problemen: de deelnemers werden uitgedaagd daar wat aan te doen. Met INFLUENCE! is de kiem gelegd voor meer actieonderzoek mét jongeren.