Privacyverklaring

New Momentum onderzoekt sociaal-maatschappelijke onderstromen op social media en helpt opdrachtgevers en partners zoals gemeenten, NGO’s, kunstenaars en universiteiten om sociale verandering op het internet te begrijpen, duiden en op een positieve manier te beïnvloeden.

Algemeen
Wanneer een opdrachtgever contact met ons opneemt om een project of onderzoek te starten, hebben we enkele persoonsgegevens van hen nodig. Dit zijn algemene gegevens zoals een naam, email adres en telefoonnummer. Wij gebruiken die persoonsgegevens alleen voor het doel/de doelen waarvoor we die hebben ontvangen. Wij verzenden bijvoorbeeld geen marketingmaterialen, tenzij wij hiervoor toestemming hebben ontvangen. Ook sturen wij gegevens niet door aan derde partijen tenzij anders aangegeven of als er een wettelijke verplichting bestaat.

Voor de datavergaring, -analyse en -visualisatie tijdens de uitvoer van een onderzoek maken we gebruik van de onderzoekstools en -infrastructuur van onze non-profit tak Stichting New Momentum. De stichting heeft als doel om open debat en mediawijsheid in de digitale samenleving te versterken. Daartoe stelt de stichting o.a. de onderzoeksinfrastructuur beschikbaar onder open source licentie (CC BY-NC). Voor meer informatie, zie: www.newmomentum.org.

We starten ieder onderzoek met het gericht zoeken naar publieke social media posts en/of profielen die betrekking hebben op het onderwerp van het onderzoek. Bijvoorbeeld: posts met uitspraken over sociaal-maatschappelijke onderwerpen of campagnes. Wij onderzoeken patronen, geen profielen. In onze presentaties en rapporten zullen we zelden individuele berichten of gebruikers uitlichten, tenzij het publieke personen zijn. Hiermee zijn wij conform de Europese privacywetgeving (AVG).

Onderzoek, databronnen en algoritmes
We verzamelen data die wij anonimiseren uit:

 • Twitter: Twitter-gegevens worden verzameld via de Twitter API 2.0. Twitter heeft onze use case geaudit en Elevated Access toegekend, wat betekent dat we sneller en meer data kunnen verzamelen dan met de publieke toegang tot de API mogelijk is. Sinds April 2023 laat Twitter alle gebruikers van hun API voor toegang betalen waar New Momentum voor haar projecten ook gebruik van maakt.
 • YouTube:YouTube-gegevens verzamelen we via de YouTube Data API. YouTube heeft onze use case geaudit en onze rate limits verhoogd, wat betekent dat we sneller data kunnen verzamelen dan met publieke toegang mogelijk is.
 • Instagram en TikTok: Instagram- en TikTok-gegevens verkrijgen we via diverse externe providers die zijn aangesloten op het platform Rapid API. De data die we daar verzamelen is openbaar, maar niet binnen korte tijd en in grote hoeveelheden beschikbaar. In sommige gevallen betalen we Rapid API om sneller data te kunnen vergaren.

De data uit deze bronnen worden door middel van de volgende algoritmes geanalyseerd en verwerkt:

 • We gebruiken de zogenaamde Louvain– en Leiden-algoritmes om in netwerken naar nauw verbonden clusters te zoeken.
 • We gebruiken het PageRank, Betweenness-Centrality en het Eigenvector-Centrality-algoritme om invloedrijke nodes in netwerken te vinden.
 • We gebruiken Latent Dirichlet Allocation om naar onderwerpen in grote corpi tekst te zoeken.
 • We gebruiken beeldclassificatie van Amazon Rekognition om teksten en objecten op beelden te herkennen.
 • Voor al deze gevallen geldt dat we kwantitatieve en kwalitatieve analysetechnieken combineren om de bevindingen van algoritmes te duiden.

Beveiliging en bewaartermijnen
Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig. Voor ieder project slaan we bijvoorbeeld de verzamelde gegevens op tot een maand na de overdracht van de projectresultaten, waarna de gegevens verwijderd worden uit onze bestanden. Tot die tijd bewaren we de gegevens op in een unieke, beschermde database.

Derde Partijen
Om veilig en efficiënt onderzoek te verrichten en met onze opdrachtgevers te kunnen communiceren tijdens de uitvoer van onze projecten maken wij gebruik van de volgende leveranciers:

 • Microsoft (Office 365; Azure AD)
 • Proton (mail, agenda, file sharing, VPN)
 • Amazon (SSO; DynamoDB, S3, Neo4j)

Wij hebben een verwerkersovereenkomst met elk van deze leveranciers ter waarborging van onze plichten vanuit de AVG en ter bescherming van alle gegevens in onze databases. Het verwerken en bewaren van alle gegevens in ons bezit vindt plaats binnen het gebied van de EER/EU.

Uw Rechten
U heeft het recht op inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U heeft ook het recht om uw toestemming voor verwerkingen terug te trekken waar van toepassing.

Het wissen van gegevens is beperkt tot waar de gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst waar de betrokkene partij bij is of een andere noodzakelijke reden zoals een wettelijke verplichting.

Voor het uitoefenen van uw rechten, klachten en andere vragen kunt u contact opnemen met onze privacy contact person via privacy@newmomentum.net. Voor aanvullende informatie kunt u ook terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

28 april 2023.